باران اسیدی

تاريخ : ۱۳۸٧/٦/٢٧ ساعت: ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ

باران اسیدی ناشی از  انتقال  هوای آلوده‌ای است که اسیدی های تولید شده آن بوسیله  کارخانه‌ ها و صنایع مصرف کننده انرژی الکتریکی  و سایر منابع در نقاط دور دست زمین ریزش می‌کند . طبیعت و خاصیت خورندگی باران اسیدی آسیب قابل توجهی به محیط وارد می‌کند. این مشکل با تولید دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن از سوختن  سوخت های فسیلی  مانند : زغال سنگ ، گاز طبیعی ، نفت و از انواع خاص صنعتی شروع می شود . دی اکسید گوگرد و اکسیدهایی نیتروژن با آب و اکنش نشان داده و مواد شیمیائی دیگری را در هوا که دارای خاصیت اسید نیتریک، و آلوده کننده های دیگری هستند تولید نماید .   این آلوده کننده ها با خاصیت اسیدی بالا بوسیله جو و حرکت با باد صد ها مایل جابجا شده  سرانجام از طریق باران ،برف و یا مه و اشکال خشک نامرئی ایجاد شده   به سطح زمین بازگردند .   

 باران اسیدی باعث خسارت قابل توجهی در قسمت شمال شرقی امریکا و تمام اروپا ژاپن چین و جنوبشرقی آسیا شده است .  باران اسیدی باعث شستشوی مواد غذایی خاکها و کاهش رشد درختان وغیرقابل سکونت کردن دریاچه‌ها برای ماهی و سایر حیوانات حیات وحش می‌شود . در شهرها هر چیزی که در معرض آلوده کننده‌های اسیدی قرار گیرد موجب پوسیدگی آنها می‌شود . در صورتی که بر روی ساختمانها و مجسمه‌ها برخورد کند موجب افزایش سرعت فرسودگی طبیعی آنها می‌شود . اسیدها با مواد شیمیائی  دود شهرها ترکیب  شده و موجب مشکلات تنفسی ، بیماری و مرگ زود هنگام می‌شود.


ترجمه از : پرویزباغبانی (کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی)

باران اسیدی

مقدمه:

     باران اسیدی ناشی از  انتقال  هوای آلوده‌ای است که اسیدی های تولید شده آن بوسیله  کارخانه‌ ها و صنایع مصرف کننده انرژی الکتریکی  و سایر منابع در نقاط دور دست زمین ریزش می‌کند . طبیعت و خاصیت خورندگی باران اسیدی آسیب قابل توجهی به محیط وارد می‌کند. این مشکل با تولید دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن از سوختن  سوخت های فسیلی  مانند : زغال سنگ ، گاز طبیعی ، نفت و از انواع خاص صنعتی شروع می شود . دی اکسید گوگرد و اکسیدهایی نیتروژن با آب و اکنش نشان داده و مواد شیمیائی دیگری را در هوا که دارای خاصیت اسید نیتریک، و آلوده کننده های دیگری هستند تولید نماید .   این آلوده کننده ها با خاصیت اسیدی بالا بوسیله جو و حرکت با باد صد ها مایل جابجا شده  سرانجام از طریق باران ،برف و یا مه و اشکال خشک نامرئی ایجاد شده   به سطح زمین بازگردند .   

 باران اسیدی باعث خسارت قابل توجهی در قسمت شمال شرقی امریکا و تمام اروپا ژاپن چین و جنوبشرقی آسیا شده است .  باران اسیدی باعث شستشوی مواد غذایی خاکها و کاهش رشد درختان وغیرقابل سکونت کردن دریاچه‌ها برای ماهی و سایر حیوانات حیات وحش می‌شود . در شهرها هر چیزی که در معرض آلوده کننده‌های اسیدی قرار گیرد موجب پوسیدگی آنها می‌شود . در صورتی که بر روی ساختمانها و مجسمه‌ها برخورد کند موجب افزایش سرعت فرسودگی طبیعی آنها می‌شود . اسیدها با مواد شیمیائی  دود شهرها ترکیب  شده و موجب مشکلات تنفسی ، بیماری و مرگ زود هنگام می‌شود.

 

 تشکیل باران اسیدی

فرآیند تشکیل باران اسیدی با سوختن سوخت های فسیلی شروع‌می شود .  سوختن یا اشتعال یک واکنش شیمیائی است که اکسیژن از طریق هوا با کربن نیتروژن ، گوگردترکیب شده وعناصر دیگری را در ماده می‌سوزاند . ترکیبات گازی حاصله و جدید را اکسیدها نامیده‌اند . موقعی که گوگرد و نیتروژن موجود در سوخت های فسیلی با اکسیژن هوا واکنش نشان دهد اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن ایجاد می‌کند .  در ایالات متحده 70 درصد آلودگی ناشی از دی اکسید گوگرد نیروگاهها بویژه سوختن زغال سنگ است . در کانادا فعالیت های صنعتی شامل تصفیه نفت و ذوب فلزات 61 درصد آلودگی دی اکسید گوگرد را سبب می‌شود. منابع بزرگ اکسیدهای نیتروژن جو مواد حاصله  از وسایل نقلیه موتوری در ایالات متحده 43 درصد و در کانادا 60 درصد می‌باشد.

 در قسمتی از جو ،دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن با واکنش پیچیده با بخار آب ،اسید نیتریک ، و مواد شیمیائی دیگر خاصیت اسیدی پیدا کرده وآلوده کننده‌های دیگری به نام نیترات ها و سولفات ها بوجود می‌آورند .بعضی اوقات ترکیبات اسیدی بوسیله جریانهای هوایی و بادی به مسافت‌های بسیار دوری حمل شده‌اند . همچنین ممکن است  در مواقع ابرناکی و مه‌آلود با هوای دارای بار اسیدی برف وباران ریزش نماید .

 

 آلوده‌کننده‌های اسیدی با گازهای با ذرات خشک بدون تاثیر آب به سطح زمین ریزش می‌نمایند . وقتی این اسیدهای خشک بوسیله باران در سطح زمین شسته می‌شوند باعث افزایش انواع فرسایش می‌شوند . ترکیب باران اسیدی و اسید های خشک اسید شناسائی شده را تائید می کند.

Pollutant

Major Sources

Notes

 

Carbon monoxide (CO)

Motor-vehicle exhaust; some industrial processes

Health standard: 10 mg/m3 (9 ppm) over 8 hr;
40 mg/m3 over 1 hr (35 ppm)

Sulfur dioxide (SO2)

Heat and power generation facilities that use oil or coal containing sulfur; sulfuric acid plants

Health standard: 80 µg/m3 (0.03 ppm) over a year; 365 µg/m3 over 24 hr (0.14 ppm)

Particulate matter

Motor-vehicle exhaust; industrial processes; refuse incineration; heat and power generation; reaction of pollution gases in the atmosphere

Health standard: 50 µg/m3 over a year;
150 µg/m3 over 24 hr; composed of carbon, nitrates, sulfates, and many metals including lead, copper, iron, and zinc

Lead (Pb)

Motor-vehicle exhaust; lead smelters; battery plants

Health standard: 1.5 µg/m3 over 3 months

Nitrogen dioxide (NO2)

Motor-vehicle exhaust; heat and power generation; nitric acid; explosives; fertilizer plants

Health standard: 100 µg/m3 (0.05 ppm) over a year; reacts with hydrocarbons and sunlight to form photochemical oxidants

Ozone (O3)

Formed in the atmosphere by reaction of nitrogen oxides, hydrocarbons, and sunlight

Health standard: 235 µg/m3 (0.12 ppm) over 1 hr

Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.

 

آثار باران اسیدی

   اسید موجود در باران اسیدی در برخورد با سایر اشیاء واکنش شیمیائی انجام می‌دهند . اسیدها موادشیمیائی فرساینده‌ای هستند که با مواد شیمیائی دیگر از طریق آزاد نمودن اتمهای هیدروژن واکنش انجام می‌دهند . اسیدیته یک ماده از مقدار اتمهای هیدروژن آزاد و محلول در آب آن مشخص می‌شود . مقدار اسیدیته با استفاده از PH اندازه گیری می شود ومقیاس آن مابین 0 تا 14 است . مواد اسیدی با  1PH   وپایین تراز 6 قوی و فرسایش دهنده هستند بعضی از مواد غیر اسیدی و قلیائی نامیده می شوند، شبه اسید ها بر خلاف اتمهای هیدروژن اسیدها هستند .  بنیانهایی با PH  8 تا 14 دارای حالت قلیائی بالائی هستند . آب خالص حالت خنثی دارد وPH آن در 7 بوده و اسیدی نیست . باران و برف ویا مه با PH پایین تر از6/5 باران اسیدی فرض شده است .

 موقعی که بنیانهای مختلف با اسیدها مخلوط شود ، مقاومت بنیانهای اسیدی کمتر می شود ( اسیدها و بنیانها را ببینید ) این عمل میانگیری مرتبا در طبیعت اتفاق می افتد .در مناطق آزاد با آلودگی اسیدی کم با PH نزدیک به 6/5 برف ، باران و مه اسیدی ایجاد می شود . مواد شیمیائی قلیائی شناخته شده در محیط ،در سنگها،خاکها،دریاچه ها و رودخانه ها بارها بارش را بصورت خنثی نشان می دهد. اما موقعی که بارش باران اسیدی با 6/5 رخ می دهد کاهش PH آن میزان تاثیر گذاری اسید را کم کرده و در طول زمان توانائی طبیعی گوگرد خنثی شده و خاصیت اسیدی آن تضعیف می شود .باران اسیدی باعث آسیب جدی به محیط زیست شامل : کاهش پیوستگی خاک و گیاه ، حیات دریاچه ها و رودخانه ها و فرسایش مساکن انسانی بشود .

 

A - خاک

     باران اسیدی در داخل خاک  حل شده و مواد غذائی مورد نیاز گیاهان را می‌شوید . باران اسیدی می‌تواند مواد سمی مانند آلومینیوم و جیوه بطور عادی د ر خاک حل نموده و آزاد شدن این سم ها باعث جذب گیاهان شده و آنها را آلوده کند . بعضی از خاکها کاملا قلیائی هستند می‌توانند خاصیست اسیدی را بطور کامل خنثی نمایند . غیراز آن بطور ویژه‌ای باعث نازک شدن خاک کوهها شده و بطور خلاصه باعث متلاشی شدن سنگ های خارا و گنایس بشود .

 

B- درختان

   باران اسیدی مواد غذایی مفید خاک را از بین می‌برد و باعث کاهش رشد گیاهان بخصوص درختان می‌شود . بیشترین تاثیر از طریق حفره‌های خوراکی و پوست ترک خورده درختان صورت می گیرد ودر برگها  بصورت نقاط قهوه‌ای رنگ مرده در می‌آید . اگر این نقاط زیاد شوند درختان برخی از توانائی های خود را در زمینه غذا سازی از طریق فتوستنز از دست می‌دهند . همچنین ترکها و جراحت درختان می‌توانند باعث بیماری ارگانیسم آنها شود .  درختان به یکباره در مقابل فشارهای دیگری مانند خشکسالی ، حشرات و درجه‌حرارت های سرد آسیب پذیرتر می‌شوند .

در ارتفاعات بالا درختان و جنگل های صنوبر جائی که در معرض ابرهای اسیدی قراردارند بیشتر در معرض خطر هستند . در ارتفاعات کوههای آپالاش شرق ایالات متحده بارانهای اسیدی عامل اصلی کاهش جنگلهای صنوبر شناخته شده‌است . در جنگل های سیاه اسیدی جنوبغربی آلمان نیمی از درختان آسیب دیده تحت تاثیر باران اسیدی و سایر آلودگیها می‌باشد .

   C – کشاورزی

 تاثیر باران اسیدی در بسیاری از محصولات کشاورزی کمتر از جنگل ها است . خاکهای عمیق بسیاری از مناطق کشاورزی مانند ایالات متحده مرکزی امریکا می توانند مقدار زیادی از اسیدها را جذب و خنثی نمایند . مزارع کوهستانها بیشتر در معرض خطر هستند خاک نازک ارتفاعات بالا نمی توانند اسید را خنثی نمایند . کشاورزان بشرط نظارت بر خاک می توانند تاثیر باران اسیدی را کاهش دهند ، در مواقع لازم آنها می توانند با افزودن سنگ آهک پودر شده خاصیت اسیدی خاک را خنثی نمایند . اگر شستشوی مواد غذایی خاک بیش از حد باشد کشاورزان می توانند با افزودن کود مقوی و غنی آنرا حاصلخیز نمایند .

 

D - آبهای سطحی

آب باران اسیدی به شبکه رود خانه‌ها ، دریاچه ها باتلاق ها ریزش می کند . در جاهایی که پوشش برفی در زمستان وجود دارد در فصل بهار پس از ذوب برفها مقدار اسیدیته آبهای محلی ناگهان افزایش می یابد . بسیاری از آبهای طبیعی از نظر شیمیائی خنثی بوده و نه حالت اسیدی و نه حالت قلیائی دارند و مقدار PH آنها بین 6 تا 8 است .  در شمالشرقی ایالات متحده و جنوبشرقی کانادا هم اکنون آب تعدادی از دریاچه ها در نتیجه باران اسیدی خاصیت اسیدی داشته و مقدار PH آنها کمتر از 5 است .و این به امعنی است که آنها حداقل در ده دوره اسیدی تر بوده اند . در کوههای آدیر و نادک ایالت نیویورک یک چهارم دریاچه ها و استخر اسیدی هستند . در رودخانه های آن ماهی قزل آلا بسیار کم و هیچ ماهی دیگری در آن دیده نمی شود . در کوههای آپالاش میانی بر روی 1300 رودخانه به این حالت دچار شده اند . در رودخانه های اصلی آسیب دیده  از بارانهای اسیدی درجنوب نروژ منجر به کاهش شدید انواع ماهی های آزاد و قزل آلا شده است .

 

E – جانوران و گیاهان

    باران اسیدی می تواند در نقاط دور دست بر حیات وحش تاثیر بگذارد . اگر یک جمعیت از گیاه یا حیوانی بطور نامطلوبی تحت تاثیر باران اسیدی قرار گرفته باشد  ممکن است ارگانیسم بدن آنها دچار مشکل بشود . ودر نهایت ممکن است یک اکوسیستم در معرض خطر قرار گیرد . تعدادی از گونه هایی که در آب زندگی می کند به حالت اسیدی بسیار اندک هم بسیار حساس هستند . بعنوان نمونه صدف های خوراکی حشره های زود مرگ آب های شیرین موقعی که PH آب به 6 میرسد مرگ و میر آنها آغاز می‌شود . قورباغه‌ها عموما می‌توانند در آب اسیدی جان سالم بدر برند ولی موقعی که حشرات زودمرگ بوسیله باران اسیدی از بین رفتند ممکن است جمعیت قورباغه‌ها کاهش یابد . تخم ریزی بسیاری از گونه‌های ماهی در 5PH متوقف می شود. پایین تر از 5/4PH آب تقربیا استریل است و نمی توانداز حیات وحش پشتیبانی نماید .

 حیوانات خشکی زی به تاثیری پذیری موجودات آبزی وابسته هستند . دانشمندان دریافتندکه جمعیت حلزونهایی که در کنار آب مناطق آلوده شده بوسیله باران اسیدی قرار دارند کاسته شده است . در هلند مرغ های آواز خوان   حلزون کمتری برای خوردن پیدا می کنند . پوسته تخم این پرندگان بدلیل دریافت کم کلسیم از حلزونها بسیار ضعیف شده اند.

 

 

F – ساختمانهای ایجاد شده توسط انسانها

   آسیب ذرات اسیدی خشک متراکم و بارانهای اسیدی بر روی مجسمه ،اتومبیل ها ،ساختمانهای سنگی ،فلزی و سایر مواد در دوره های بلند آب هوائی قابل مشاهده است . آسیب و تخریب بسیار سنگین ساختمانهای تاریخی در شهر ها می تواند ناراحت کننده باشد. معبد آتنا شهر آتن یونان و تاج محل در آگرای هندوستان هر دو در اثر خاصیت اسیدی تخریب می شوند .  

 

 

 

- G  سلامت انسانی  

 اسیدی شدن سطح آبها بطور مستقیم کمتر باعث ناراحتی مردم می شود .دریاچه های بسیار اسیدی در مواقع شنا برای سلامتی انسان ایمن هستند .  بهر حال شستشوی موادسمی از خاک می‌تواند سیستم های آبرسانی محلی را آلوده‌کند . در سوئد تعداد 10000 دریاچه توسط جیوه منتشره از خاک در اثر باران اسیدی آلوده شده‌اند و به ساکنین هشدارداده شده از صید و خوردن ماهی دریاچه خوداری کنند . در هوا اسیدها با مواد شیمیائی دیگری مخلوط شده و دود مه شهری را ایجاد می کنند که این امر موجب ناراحتی و تنفس را با مشکل مواجه می کند بخصوص برای افرادی که دارای آسم ،برونشیت ، یا سایر بیماریهای تنفسی دیگری باشند . ذرات مقاوم سولفات که از مواد معدنی گروه دی اکسید گوگرد منشاء گرفته‌اند به سیستم تنفسی آسیب می رسانند .

 

H – باران اسیدی و گرم شدن جهانی

   تعجب آور این است که باران اسیدی ممکن است باران اسیدی تاثیر مفیدی هم داشته باشد سولفاتها در جو فوقانی مقداری از نور خورشید را به خارج از فضا منعکس می کنند و بدین گونه روند گرم شدن جهانی را به کاهش می دهند . دانشمندان بر این باورند که آلودگی اسیدی ممکن است روند گرم شدن دهه های قرن بیستم را به تاخیر انداخته باشد .  

IV - کوشش هایی برای کنترل باران اسیدی

      بهترین راه کاهش مقدار دی اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن منتشره از نیروگاهها‌، وسایل نقلیه و کارخانه‌ها از طریق مکانیزه کردن آنهاست .  ساده ترین را برای جلوگیری از گسیل آنها کاهش مصرف انرژیهای حاصل از سوخت های فسیلی است . هر فرد می تواند کمک کند  ، یک مصرف کننده می تواند با خرید  وسایلی با انرژی کم و افزودن عایق بندی خانه ومراجعه به محل کار با اتوبوس در مصرف انرژی صرفه جوئی نموده و نتیجه آن مقابله با باران اسیدی است .

      روش دیگر جلوگیری از گسیل اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن از طریق جایگزینی سوخت های پاک بجای سوخت های فسیلی است . برای نمونه ذغال سنگ حاوی گوگرد با مقدار کم و یا زیاد از طریق ساییده شدن زغال سنگ گوگرد موجود در آن به آسانی بسوزد .  شرکت های مصرف کننده نیروی الکتریکی و یا سایر صنایع با مصرف انواع زغال سنگ تمیز و با گوگرد کم می توانند آلودگی کمتری ایجاد کنند .  وسایل نقلیه موتوری که با گازوئیل و نفت کار می کنند با طراحی مناسب و با سوزاندن اکسید نیتروژن آلودگی کمتری تولید نمایند .سوخت های تمیز مانند گاز طبیعی بطور فزاینده‌ای در وسایل نقلیه بکار برده می شود . گاز طبیعی تقربیا هیچ گونه گوگردی نداشته و اکسید نیتروژن حاصل از آن بسیار اندک است . متاسفانه با وجوداینکه آلودگی گازطبیعی پایین است ولی تمایل به جایگزینی ذغال سنگ بسیار گرانتر و از دسترس ملت‌ها خارج بوده و از نظر اقتصادی تلاش بیشتری لازم است .

    با کاهش مقدار مصرف سوخت های فسیلی میزان آلودگی کاهش می‌یابد. با ایجادتغییرات درجریان سوختن  انواع جدیدی از شعله ها ودیگ های بخار اکسید نیترژون کمتر و نیتروژن آزاد بیشتری تولید نمود که بی ضرر است . با اضافه نمودن ماسه سنگ و سنگ آهگ به محفظه احتراق می توان بخشی از سولفور ناشی از سوختن زغال سنگ را گرفت .

 ممکن است در یک مرحله‌ اکسیدگوگرد و اکسیدهای نیتروژن تشکیل یافته در بیرون از جو باقی بماند.در دودکش‌ها با استفاده از وسیله‌ای بنام تمیزکننده که مخلوطی از سنگ آهک پودر شده و آب است به روی ضایعات گازی( گازهای تنوری ) جهت بازیافت گوگرد پاشید . آلوده کننده‌ها هم بوسیله کاتالیزور تبدیل کننده‌ها برداشته‌می‌شوند . در یک مبدل ضایعات گازی از حلقه‌‌های کوچک پوشیده‌ از فلز عبور داده‌ می‌شوند . این فلزات با واکنش شیمیائی مواد مضر را به مواد کم ضرر تغییر داده و آنرا توسعه می‌دهند . در ایالات متحده و کانادا ،این وسایل در اتومبیل ها مورد نیاز بوده اما آنها اغلب در اگزوزها بکار برده نشده‌اند .

 

 

 در جایی که باران اسیدی اتفاق افتاده‌با چندیت تکنیک می‌توان آسیب های زیست محیطی را محدود کرد . در یک مرحله محدود می توان با اضافه نمودن سنگ آهک به خاک یا آب خاصیت اسیدی باران جوی را خنثی کرد . افراد مبتلا شده به باران اسیدی در نروژ و سوئد در دریاچه ها به این صورت عمل کرده‌اند . شرکتهای آب و روستائی به آهک کاری مخزنهایشان نیاز دارند تا اسید باعث پوسیدگی قسمت خارجی لوله های آب نشود .  در شهرها سعی کرد سطوح آسیب پذیر به خرابی باران اسیدی با رنگهای مقاوم پوشانده شوند . اشیاء ظریف و مجسمه ها با آب هوای کنترل شده اتاق‌ها و خانه محافظت شوند. پاک کردن هوای فوقانی از دی اکسید سولفور و اکسید نیتروژن نه تنها باران اسیدی را بلکه دود و مه را کاهش داده و هوا را روشن تر خواهد ساخت .بر اساس یک مطالعه انجام شده ارزش بازدیدکننده از دورنماهای نمایشی روشن در محل پارک ملی نمایندگی حفاظت محیط ایالات متحده دریافت که بهبود دورنما‌ها در قسمت شرقی پارک ملی به تنهائی یک بیلیون دلار در آمد حاصله از جهانگردی در یک سال خواهدداشت .

 

 A  - مقررات ملی

   در سال 1970 مجلس قانونگذاری ملی ایالات متحده امریکا با وضع قوانین هوای پاک و عبور ومرور نسبت به کنترل دی اکسید گوگرد کوشش هایی را آغاز نمودند . این امرتنظیم استاندارد های مربوط به صنایع و اتومبیل های آلوده کننده را بنیان نهاد . در سال 1990 کنگره با مجموعه اصلاحات مربوط به اعمال محدودیت های سخت گیرانه در مورد آلودگی و بخصوص آلوده کننده هایی که موجب باران اسیدی می شوند موافقت کرد . هدف این اصلاحات این است که میزان تولید ملی دی اکسید گوگرد را از 5/23 میلیون تن به 16 میلیون تن در سال 2010 برسانند . اگر چه در اهداف ملی در رابطه با  اکسیدهای نیتروژن اصلاح نیروگاهها ضرورتی ندارد ولی کاهش یک سوم اکسیدهای نیتروژن انتشار یافته به جو از5/7 میلیون تن به 5 میلیون تن در 2010 مورد نظر است . این قوانین ابتدا از نیروگاههای منتخب شرق و مرکز ایالات متحده امریکا خواسته شد . در سال 2000 نیروگاههای پاک و کوچک درسطح کشور تحت پوشش این قانون قرار گرفتند .

   در سال 1990 کنترل دی اکسید گوگرد شامل یک ماده  اصلاحی گردید. در هر سال دولت به شرکت ها اجازه می دهد مقدار معینی دی اکسید گوگرد آزاد نمایند .  به آلوده کننده ها مجوز خرید و فروش داده شد . برای نمونه یک شرکت می تواند از طریق انتخاب روش کاهش انتشار دی اکسید گوگرد بیش از مقدار قانونی اش خرید و فروش نماید . خریدار ممکن است در  یک دوره بیش از اندازه آلودگی ایجاد نماید وحق آلودگی استفاده نشده خود را برای کاربرد بعدی ذخیره نموده ونگه دارد . امید است این سیستم انعطاف پذیر بازار باعث افزایش سرعت و ارزانی صادرات گردیده و آنرا از یک سری مقررات سخت متمایز سازد .   

 در کانادا قانونی وضع شد که بموجب آن مقدار انتشار سالانه دی اکسید گوگرد در قسمت جنوب و هفت شهرستان شرقی کانادا به 3/2 میلیون تن محدود کرد، جائی که آسیب باران اسیدی بیشتر است .یک میثاق ملی که مبنی بر صادرات 2/3 میلیون تن گوگرد در سال بوده است . قانونی که امروزه به انتشار آلودگی های بیشتر تعمیم داده می شود تا در سال 2010 به مرحله اجرا در آورد .

 هدف قانو نروژ کاهش میزان انتشاردی اکسید گوگرد از 76 درصد در سال 1980 به 70 درصد در سال 1986 بوده است . تشویق به پاکسازی و اخذ مالیات مضاعف از صنایعی که آلودگی اسیدی بیشتری از خود تولید می کنند .در برخی از حالت ها این مالیاتهای سنگین آلوده کننده ها اسیدی را وادار می سازد تا مقدار گسیل آلودگی را کاهش دهند .

 

B  -موافقت نامه های بین المللی

  باران اسیدی و کنترل آلودگی معمولا فراتر از مرزهای ملی است . بر اساس تخمین مقدار دریافت آلودگی اسیدی کاندا 50 درصد بیشتر از ایالات متحده امریکا است .  نروژ و سوئد آلوده‌کننده‌های اسیدی خود را از انگلستان ،آلمان ، لهستان و روسیه دریافت می کنند . آلودگی اسیدی ژاپن بیشتر از چین می‌آید . گفتگو در مورد مسئولیت و پاکسازی ارزشمند بوده وبه همکاریهای بین المللی در مورد آلوده‌کننده‌های اسیدی رهنمون می‌سازد . در سال 1988 در بخش طولانی انتقال از محدوده مرزی  و موافقت نامه آلودگی هوا بوسیله سازمان ملل در 24 ایالت دیگر امریکا تضمین گردید و امضاء کنندگان معاهده انتشار سالانه اکسید نیتروژن کاهش داده یا پایین تر از سال 1987 نگه دارند .در سال 1991 ایالات متحده و کانادا یک موافقت نامه کیفیت بخشی به هوا در محدوده محلی جهت کاهش انتشار سالانه دی اکسید گوگرد از نیروگاه و کارخانه ها را امضاء کردند .  همچنین در1994 نروژ و 12 کشور اروپائی با کاهش 87 درصدی انتشار دی اکسید گوگرد در سال 2010موافقت کردند .

       فعالیت‌های قانونگذاری در مورد جلوگیری از باران اسیدی نتایجی داشته است . بر اساس آن اهداف موافقت نامه‌ای را بوجود آورده وجدول زمانی را تدارک دیدند . انتشار گازهای گوگردی در سال 1994 نسبت به سال 1980 40 درصد کاهش یافت. در نروژ در طی همان دوره انتشار دی اکسید گوگرد75 درصد کاهش یافت . در ایالات متحده امریکا  از ابتدای 1890 گسیل سالانه دی اکسید گوگرد از 26 میلیون تن به 3/18 میلیون تن تقلیل دادند .  بر اساس گزارش کشور کانادا گسیل 6/2 میلیون تن دی اکسید گوگرد 18 درصد پایین تر از رقم پیش بینی شده 2/3 میلیون تن بوده است .  

   ایستگاه های دیده بانی در چندین کشور کم شدن واقعی باران اسیدی را گزارش می‌دهند . هم اکنون دریاچه ها ورودخانه‌های اروپا خاصیت اسیدی کمتری دارند . بهر حال این امر مشابه علت ایالات متحده امریک و کانادا نیست .  دلایل آن کاملا مشخص نشده اما مثل اینکه کاهش گسیل اکسید نیتروژن مربوط به کنترلهای اخیری است که شروع شده و آثارشان یک نشانه‌هایی را ایجاد کرده است .  بعلاوه خاکهای بعضی از مناطق اسیدی زیادی را جذب نموده و برای خنثی شدن نیازی به مواد شیمیائی بازی ندارد . دانشمندان از این واهمه دارند که هوازدگی سنگها به تدریج مواد شیمیائی قلیائی را از بین برده و احیاء آن بسیار بطئی خواهد بود مگر اینکه در کنترلهای آلودگی هوا سختگیری شود .آخرین نوشته ها
امراض و بیماری های ناشی از آلودگی آب
نقش انرژی ها در آلودگی محیط زیست
اکولوژی انسانی و حفاظت محیط زیست
آلودگی اقیانوسها
آلودگی خاک
باران اسیدی
نابودی جنگلها و تاثیرات آن روی محیط زیست
بلایای طبیعی و تأثیرات آن بر محیط زیست
بارانهای اسیدی(تیزابی) و تاثیرات آن بر محیط زیست
به پرشین بلاگ خوش آمدید
آرشيو وبلاگ
مهر ۸٧
شهریور ۸٧