باران اسیدی

ترجمه از : پرویزباغبانی (کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی)

باران اسیدی

مقدمه:

     باران اسیدی ناشی از  انتقال  هوای آلوده‌ای است که اسیدی های تولید شده آن بوسیله  کارخانه‌ ها و صنایع مصرف کننده انرژی الکتریکی  و سایر منابع در نقاط دور دست زمین ریزش می‌کند . طبیعت و خاصیت خورندگی باران اسیدی آسیب قابل توجهی به محیط وارد می‌کند. این مشکل با تولید دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن از سوختن  سوخت های فسیلی  مانند : زغال سنگ ، گاز طبیعی ، نفت و از انواع خاص صنعتی شروع می شود . دی اکسید گوگرد و اکسیدهایی نیتروژن با آب و اکنش نشان داده و مواد شیمیائی دیگری را در هوا که دارای خاصیت اسید نیتریک، و آلوده کننده های دیگری هستند تولید نماید .   این آلوده کننده ها با خاصیت اسیدی بالا بوسیله جو و حرکت با باد صد ها مایل جابجا شده  سرانجام از طریق باران ،برف و یا مه و اشکال خشک نامرئی ایجاد شده   به سطح زمین بازگردند .   

 باران اسیدی باعث خسارت قابل توجهی در قسمت شمال شرقی امریکا و تمام اروپا ژاپن چین و جنوبشرقی آسیا شده است .  باران اسیدی باعث شستشوی مواد غذایی خاکها و کاهش رشد درختان وغیرقابل سکونت کردن دریاچه‌ها برای ماهی و سایر حیوانات حیات وحش می‌شود . در شهرها هر چیزی که در معرض آلوده کننده‌های اسیدی قرار گیرد موجب پوسیدگی آنها می‌شود . در صورتی که بر روی ساختمانها و مجسمه‌ها برخورد کند موجب افزایش سرعت فرسودگی طبیعی آنها می‌شود . اسیدها با مواد شیمیائی  دود شهرها ترکیب  شده و موجب مشکلات تنفسی ، بیماری و مرگ زود هنگام می‌شود.

 

 تشکیل باران اسیدی

فرآیند تشکیل باران اسیدی با سوختن سوخت های فسیلی شروع‌می شود .  سوختن یا اشتعال یک واکنش شیمیائی است که اکسیژن از طریق هوا با کربن نیتروژن ، گوگردترکیب شده وعناصر دیگری را در ماده می‌سوزاند . ترکیبات گازی حاصله و جدید را اکسیدها نامیده‌اند . موقعی که گوگرد و نیتروژن موجود در سوخت های فسیلی با اکسیژن هوا واکنش نشان دهد اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن ایجاد می‌کند .  در ایالات متحده 70 درصد آلودگی ناشی از دی اکسید گوگرد نیروگاهها بویژه سوختن زغال سنگ است . در کانادا فعالیت های صنعتی شامل تصفیه نفت و ذوب فلزات 61 درصد آلودگی دی اکسید گوگرد را سبب می‌شود. منابع بزرگ اکسیدهای نیتروژن جو مواد حاصله  از وسایل نقلیه موتوری در ایالات متحده 43 درصد و در کانادا 60 درصد می‌باشد.

 در قسمتی از جو ،دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن با واکنش پیچیده با بخار آب ،اسید نیتریک ، و مواد شیمیائی دیگر خاصیت اسیدی پیدا کرده وآلوده کننده‌های دیگری به نام نیترات ها و سولفات ها بوجود می‌آورند .بعضی اوقات ترکیبات اسیدی بوسیله جریانهای هوایی و بادی به مسافت‌های بسیار دوری حمل شده‌اند . همچنین ممکن است  در مواقع ابرناکی و مه‌آلود با هوای دارای بار اسیدی برف وباران ریزش نماید .

 

 آلوده‌کننده‌های اسیدی با گازهای با ذرات خشک بدون تاثیر آب به سطح زمین ریزش می‌نمایند . وقتی این اسیدهای خشک بوسیله باران در سطح زمین شسته می‌شوند باعث افزایش انواع فرسایش می‌شوند . ترکیب باران اسیدی و اسید های خشک اسید شناسائی شده را تائید می کند.

Pollutant

Major Sources

Notes

 

Carbon monoxide (CO)

Motor-vehicle exhaust; some industrial processes

Health standard: 10 mg/m3 (9 ppm) over 8 hr;
40 mg/m3 over 1 hr (35 ppm)

Sulfur dioxide (SO2)

Heat and power generation facilities that use oil or coal containing sulfur; sulfuric acid plants

Health standard: 80 µg/m3 (0.03 ppm) over a year; 365 µg/m3 over 24 hr (0.14 ppm)

Particulate matter

Motor-vehicle exhaust; industrial processes; refuse incineration; heat and power generation; reaction of pollution gases in the atmosphere

Health standard: 50 µg/m3 over a year;
150 µg/m3 over 24 hr; composed of carbon, nitrates, sulfates, and many metals including lead, copper, iron, and zinc

Lead (Pb)

Motor-vehicle exhaust; lead smelters; battery plants

Health standard: 1.5 µg/m3 over 3 months

Nitrogen dioxide (NO2)

Motor-vehicle exhaust; heat and power generation; nitric acid; explosives; fertilizer plants

Health standard: 100 µg/m3 (0.05 ppm) over a year; reacts with hydrocarbons and sunlight to form photochemical oxidants

Ozone (O3)

Formed in the atmosphere by reaction of nitrogen oxides, hydrocarbons, and sunlight

Health standard: 235 µg/m3 (0.12 ppm) over 1 hr

Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.

/ 1 نظر / 112 بازدید

منبع مقاله باران اسیدی تون رو نمیگید؟