# فتوسنتز

باران اسیدی

ترجمه از : پرویزباغبانی (کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی) باران اسیدی مقدمه:      باران اسیدی ناشی از  انتقال  هوای آلوده‌ای است که اسیدی های تولید شده آن بوسیله ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 112 بازدید